Nieuw project in Soest van ca. 200 appartementen en woningen


Het college van Soest heeft de ontwikkelcombinatie BEMOG-IJsselland (Den Bergh Ontwikkeling) de ontwikkeling van het Dalweggebied gegund. Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam deze marktpartij met de beste planuitwerking uit de bus. Begin 2024 volgt een participatietraject en daarna wordt het plan tot een definitief stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt. Beste voorstel woningbouw met groen karakter.

In februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dalweggebied vastgesteld. Het bestemmingsplan maakte de weg vrij voor onder andere woningbouw aan de noordzijde van de Dalweg, met versterking van het groene karakter van het gebied. In een eerdere fase zijn met de gebiedsvisie Dalweg, het uitwerkingsdocument en het globale bestemmingsplan duidelijke kaders, eisen, wensen, ambities en spelregels bepaald. Den Bergh Ontwikkeling heeft op basis van de beoordelingscriteria het beste voorstel ingediend. Het college heeft nu ingestemd met de voorlopige gunning van de opdracht aan deze marktpartij. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, wordt de gunning definitief.

In het plan komen circa 205 woningen, waar voor een groot deel wordt ingezet op betaalbaarheid. Met het winnend plan ParckHart is ingezet op ontmoeting, beleefbaar groen, klimaatadaptatie, duurzame energie en een gedifferentieerd woonprogramma. De aanwezige landschappelijke hoogteverschillen in het gebied worden gebruikt om parkeren zoveel als mogelijk uit het zicht te houden en natuurlijk in te passen. Het plan omvat grondgebonden woningen, en appartementen in 6 verschillende gebouwen.

Geluisterd naar inbreng omgeving
Wethouder Aukje Treep: “De inbreng van omwonenden is op verschillende manieren verwerkt. Den Bergh Ontwikkeling gaat niet de maximale 250 woningen bouwen zoals het bestemmingsplan toe laat, maar inzetten op ruimte, groen, landschap en een gedifferentieerd programma dat toekomstbestendig is. Ook is gekeken naar een goede overgang en aansluiting richting de bestaande bebouwing. Daarnaast blijft er ruimte voor verdere uitwerking met de belanghebbenden en betrokkenen. “

In het eerste kwartaal 2024 bijeenkomst bewoners
In het eerste kwartaal van 2024 organiseert Den Bergh Ontwikkeling een bijeenkomst voor omwonenden. Daarin lichten ze de plannen toe en leggen uit hoe bewoners bij het vervolg betrokken worden. In de fase daarna worden de plannen definitief gemaakt en opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. 

Nieuwsberichten

12

jan

2024

Nieuw project voor IJsselland in Lelystad

IJsselland is ingeloot om 30 woningen te ontwikkelen in Groot Nooten in nieuwbouwwijk Warande in...

20

mei

2023

IJsselland wint tender in Ommen van 32 woningen

Gemeente Ommen heeft IJsselland geselecteerd voor de ontwikkeling van 32 woningen de wijk...

16

feb

2023

Parkwachters in Dronten in verkoop

De verkoop is gestart van het plan Parkwachters in Dronten. Midden in het groen op een...

Loading...

IJSSELLAND ONTWIKKELING